Miljoenen-eis verdwenen broek voor de rechter

Icoon OpmerkelijkGisteren diende in Amerika de eerste rechtszaak over de miljoenenclaim wegens een zoekgeraakte broek. Bestuursrechter Roy Pearson is de man die maar liefst 54 miljoen dollar (40,5 miljoen euro) eist van de Zuid-Koreaanse eigenaren van een stomerij in Washington. Zij raakten twee jaar geleden een broek van hem kwijt.

Pearson, die in deze zaak dus niet de rechter is maar de eiser, komt tot zijn opmerkelijk hoge claim door een wet ter bescherming van consumenten op geheel eigen wijze te interpreteren. Volgens hem staat op overtreding van die wet een boete van 1.500 dollar per dag. Pearson telde in totaal 12 schendingen in 1200 dagen en vermenigvuldigde dat aantal met drie, omdat behalve hijzelf nog twee personen zijn gedupeerd door de stomerij. Zo kwam hij uit op een schadeclaim van 65 miljoen dollar. Later stelde hij dat bedrag iets naar beneden bij tot 54 miljoen.

De boze bestuursrechter verwijt de stomerij dat ze hem voor het lapje probeerde te houden toen hij in eerste instantie 750 dollar eiste voor zijn weggeraakte broek. Ze zouden hem een andere broek aan hebben proberen te smeren als zou dat de zijne zijn geweest. De stomerij heeft zich volgens hem bovendien schuldig gemaakt aan bedrog en misleiding van haar klanten door een bordje in de zaak te hangen met de tekst 'gegarandeerde tevredenheid'.

Pearson zei gisteren vol emotie de claim te hebben ingediend in het belang van alle inwoners van Washington. De advocaat van de stomerij noemde Pearson ''een verbitterde man die het moeilijk heeft met zijn recente echtscheiding en die zijn woede afreageert op een hardwerkende immigrantenfamilie.''

De rechtszaak zal later worden voortgezet.Roy Pearson