Rookverbod per 1 juli 2008 in de horeca

Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van CDA-minister Ab Klink van Volksgezondheid om de horeca volgend jaar rookvrij te maken. Vanaf 1 juli wordt het verboden om in cafés, disco's, restaurants en poppodia een peuk op te steken. Ze mogen wel kleine afgesloten rookruimtes inrichten maar daar mag niet worden bediend.

Een uitzondering wordt gemaakt voor coffeeshops. Deze krijgen meer ruimte voor een rookzone. Anders wordt gevreesd dat er veel blowers op de stoep zullen gaan stomen. Het verkooppunt van de softdrugs – een werkplek – dient echter wél rookvrij te zijn.

Klinks eigen CDA heeft grote moeite met de soepelere opstelling tegenover coffeeshops. De PvdA daarentegen wil dat coffeeshops geheel worden vrijgesteld van het rookverbod. De VVD zit weer meer op de lijn van het CDA, en meent dat er sprake is van rechtsongelijkheid als coffeeshops een grotere rookruimte mogen hebben. De SP is niet overtuigd dat een rookverbod per 1 juli gaat werken en wil daarom een geleidelijke invoering. De ChristenUnie is wel content met het voorstel.

Koninklijk Horeca Nederland (KHC) reageerde ontstemd op het besluit. De belangenorganisatie benadrukt dat zij met Klinks voorganger – VVD-minister Hoogervorst – had afgesproken het roken in de horeca stapsgewijs uit te bannen. Volgens KHC is er van een betrouwbare overheid ''absoluut geen sprake''.