Pardon geldt niet voor duizend oorlogsmisdadigers

Ruim duizend vreemdelingen die aanspraak maakten op een verblijfsvergunning met de pardonregeling, kunnen die op hun buik schrijven omdat ze in het verleden oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Van zo'n vijfhonderd andere uitgeprocedeerde asielzoekers wordt momenteel nog onderzocht of zij oorlogsmisdadigers zijn. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) gisteren aan de Kamer laten weten. Albayrak moet de regeling uitvoeren.

De PvdA-bewindsvrouw vindt ook dat partners en kinderen van oorlogsmisdadigers Nederland moeten verlaten. Het verleden van oorlogsmisdadigers trekt een dermate zware wissel op de openbare orde in Nederland dat hun hele gezin verplicht moet vertrekken. Eerder meldde Albayrak al dat de pardonregeling ook niet geldt niet voor veelplegers die een reeks korte celstraffen achter de rug hebben.

In de Tweede Kamer wil een meerderheid een onderzoek naar het lot van familieleden die niets te maken hadden met de oorlogsmisdaden van hun vader of man. Het CDA kwam met de vraag om een nadere notitie hierover. De PvdA, SP en GroenLinks steunden dat verzoek. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gaf gehoor aan het verzoek. De VVD, die overigens fel tegen de pardonregeling is, noemt het ''een beetje zuur'' voor kinderen als ze worden uitgezet terwijl ze niet betrokken waren bij de daden van hun vader of moeder.

De meeste oorlogsmidadigers zullen waarschijnlijk gewoon in Nederland blijven omdat er in de praktijk van uitzetting weinig terecht komt. Uit eerder onderzoek blijkt dat 60 tot 80% van hen niet uitgezet kan worden omdat Nederland anders artikel 3 (verbod van foltering) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou schenden. Minister Hirsch Ballin gaat uitzoeken hoeveel niet-verwijderbare vreemdelingen op deze manier hier zijn gebleven.

Dublin-claimanten
Om voor het pardon in aanmerking te komen, moet iemand sinds 1 april 2001 onafgebroken in ons land zijn geweest. Naar verwachting gaat de pardonregeling gelden voor 25.000 tot 30.000 vreemdelingen. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het voorstel. PvdA-Kamerlid Hans Spekman zal dan voorstellen om de regeling voor nog meer asielzoekers te laten gelden. Het gaat om zogenaamde Dublin-claimanten. Dat zijn asielzoekers die in ons land de EU zijn binnengekomen, vervolgens zijn doorgereisd naar een andere lidstaat omdat ze dachten dat ze daar meer kans zouden maken op een verblijfsvergunning, maar uiteindelijk werden teruggestuurd naar Nederland.

Een andere categorie die nu tussen de wal en het schip dreigt te vallen, zijn de ongehuwde partners van vreemdelingen die wel voldoen aan de eisen. Voor Spekman is het niet duidelijk of zij ook in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, zo zegt hij vandaag in De Telegraaf. In totaal zouden volgens Spekman een paar honderd mensen extra onder de pardonregeling moeten vallen.

Met dank aan Reigndear voor de submit.