Cohen wil kunnen ingrijpen in probleemgezinnen

Icoon BinnenlandsBurgemeester Job Cohen van Amsterdam wil kunnen ingrijpen bij gezinnen met kinderen die in de problemen zitten. Ook pleit hij voor herinvoering van de dienstplicht. Hij zegt dat vandaag in een interview met De Telegraaf.

''Als je ziet hoe lang al die zorgtrajecten duren, en hoe binnen sommige gezinnen kinderen stuk voor stuk de verkeerde kant opgaan dan denk ik 'dat is niet goed'. Politie, justitie, de zorginstellingen, allemaal zijn ze ermee bezig, iedereen doet z'n best, maar het moet sneller! Er moetéén iemand komen die de bevoegdheid krijgt om uiteindelijk te zeggen 'en zo gaan we het doen'. De burgemeester moet die beslissing kunnen nemen'', aldus Cohen.

De burgemeester, die met minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) over zijn voorstel wil praten, wil onder meer in staat zijn kinderen uit huis te plaatsen en naar een internaat te sturen. ''Er is een groep in Amsterdam waar het niet goed mee gaat en daar moet echt iets mee gebeuren. Instanties als jeugdzorg en de kinderbescherming kijken naar het belang van het individu en niet naar de overlast die ze veroorzaken.''

Cohen denkt dat de dienstplicht voor veel jongeren goed zou zijn. Mensen met twee nationaliteiten kunnen wat hem betreft kiezen om de dienstplicht in Nederland of in het land van herkomst te vervullen.

'Interessant'
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters, vindt het idee over ingrijpen van  burgemeester  Cohen ''interessant''.  Directeur Ruud van Bennekom: ''Het is interessant om te kijken wat burgemeesters bij probleemgezinnen kunnen doen. Maar het moet wel in een bredere visie betrokken worden. Er moet onderzocht worden tot hoe ver de portefeuilles openbare orde en veiligheid moeten gaan.''

Van Bennekom maakt duidelijk dat er momenteel veel veranderingen zijn op het gebied van veiligheid en openbare orde. Zo is het ministerie van Justitie bezig met een conceptvoorstel om burgemeesters de bevoegdheid te geven geweldplegers uit huis te plaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kijkt of de burgemeester overlastplegers een ontzegging voor een bepaald gebied kan opleggen.

''Momenteel verrichten de universiteiten van Utrecht en Rotterdam en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) onderzoek. Dit is een onderzoek naar het geheel van bestuurlijke maatregelen op het gebied van veiligheid en openbare orde. Dit zou kunnen worden gezien als basis voor een bredere visie'', aldus Van Bennekom.

Met dank aan Cesare-Borgia en Bas_in_het_Veldt voor de submit.