Inburgeringsexamen wordt moeilijker

Icoon BinnenlandsMinister Ella Vogelaar (Integratie) heeft besloten om de inburgeringstoets over Nederland en de Nederlandse taal aan te scherpen. Niet-Europese buitenlanders moeten deze examens in het land van herkomst met goed gevolg afleggen, willen ze Nederlands staatsburger worden.

Vogelaar meent dat de huidige toets geen garantie biedt voor voldoende kennis. In het eerste jaar dat Nederland het inburgeringsexamen in het land van herkomst hanteerde, is ongeveer 90 procent van de 4434 deelnemers geslaagd.

De bewindsvrouw zegt er niet op uit te zijn om meer buitenlanders te laten zakken. "Ik ben daar niet op uit. Ik hoop dat mensen zich steviger voorbereiden om de toets wel te halen."

De PvdA-minister heeft zich door het onderzoeksinstituut TNO laten overtuigen dat de kwaliteit van het inburgeringsexamen wel in orde is. Zij had aanvankelijk bedenkingen bij enkele onderdelen van deze toets.