Moszkowicz verliest hoger beroep tegen Kelder

Icoon JustitieAdvocaat Bram Moszkowicz heeft ook in hoger beroep het kort geding tegen Quote-hoofdredacteur Jort Kelder verloren. Het gerechtshof in Amsterdam heeft net als eerder de rechtbank Amsterdam vandaag bepaald dat Kelder geen onrechtmatige uitlatingen jegens Moszkowicz heeft gedaan.

De strafpleiter sleepte Kelder voor de rechter nadat deze hem op de radio ''maffiamaatje'' had genoemd. Kelder meent dat Moszkowicz een veel te innige band met zijn voormalige cliŽnt Willem Holleeder had.

Het hof vindt wel dat de gebruikte term 'maffiamaatje' onbetamelijk, onnodig grievend en dus onrechtmatig is. Maar daar verbindt het rechtscollege verder geen consequenties aan. De eis van Moszkowicz dat Kelder zich verder niet meer over hem mag uitlaten, een eis tot rectificatie en de eis van een schadevergoeding wezen de rechters dan ook allemaal af. Andere door Kelder geuite beschuldigingen zijn door het hof niet onrechtmatig bevonden.

Persoonlijke aanval
Moszkowicz ging in beroep omdat volgens hem Kelder veel te ver was gegaan in diens ''persoonlijke aanval'', die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Moszkowicz de verdediging van Holleeder moest neerleggen. Het hof meent dat die stap van Moszkowicz niet aan Kelder te verwijten valt.

Het rechtscollege meent bovendien dat de raadsman de door Kelder en anderen geuite kritiek op zijn optreden als advocaat van zowel Holleeder als diens vermeende afpersingsslachtoffer Willem Endstra ''in belangrijke mate over zichzelf heeft afgeroepen.''

Voor Moszkowicz was de grens bereikt toen Kelder hem beschuldigde van strafbare feiten, zoals het aannemen van crimineel geld als honorarium. De raadsman meent dat de kruistocht van Kelder hem het werken onmogelijk heeft gemaakt. Volgens het hof hebben de uitlatingen van Kelder niet geleid tot ''reputatieschade'' bij de advocaat.

Belangrijkste onderdeel
Na afloop van de uitspraak zeiden Moszkowicz en zijn advocaat Gerard Spong dat zij op het belangrijkste punt in de procedure hadden gewonnen ''Ik loop tevreden naar buiten'', aldus Moszkowicz. ''De term maffiamaatje was de inzet van dit appel.'' Volgens Spong heeft Moszkowicz ''het belangrijkste onderdeel gewonnen'', ondanks het feit dat het hof onder meer vaststelt dat er voldoende feiten zijn voor de beschuldiging van Kelder dat Moszkowicz ''vriendschappelijke betrekkingen'' onderhoudt met onderwereldfiguren.

Jort Kelder toonde zich ''zeer tevreden'' met de uitspraak. ''Het vonnis van de lagere rechter is bekrachtigd, alle eisen van Moszkwicz zijn afgewezen.'' Volgens Kelder heeft het hof een ''genuanceerde uitspraak gedaan''.

[Dit bericht is aangepast om 13.31 uur met reacties betrokkenen]