Mengen zwarte scholen lijkt succes

Icoon OnderwijsPogingen van autochtone ouders in gemengde wijken om hun en andere autochtone kinderen te mengen op zwarte scholen, lijken succesvol. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs waarover het AD vandaag bericht. Op scholen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het percentage allochtone leerlingen hierdoor ruim gehalveerd. Ook is sprake van een sterke toename van het aantal van dergelijke ouderinitiatieven. In 2005 telde Nederland vier van zulke initiatieven, vorig jaar waren dat er al zeventien.

De stijging is het sterkst in Rotterdam, waar alleen al in 2006 vijftien initiatieven van de grond kwamen. Enkele basisscholen in Amsterdam hebben het aandeel allochtone leerlingen zien dalen van 80 à 90 procent tot de helft. Op een school in Rotterdam ging het percentage zelfs van 65 naar 30 en in Utrecht van 88 naar 52.

Veel autochtone ouders in grote steden kiezen ervoor hun kind naar een witte school te sturen, ook al moeten ze daar drie buurten verderop voor zijn. Het gevolg is wel dat de scholen in de eigen buurt hierdoor overwegend allochtone kinderen tellen. Met de hierboven beschreven initiatieven lijkt daar een kentering in te komen.

Vandaag lanceert PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma in Amsterdam het Landelijke Kenniscentrum Gemengde Scholen. Dat gaat ouders ondersteunen die de integratie op scholen willen bevorderen.

Met dank aan JacsReality voor de submit.