CBS: Verkeer schoner dan gedacht

Icoon File Het personenautoverkeer is de afgelopen jaren minder vervuilend geweest dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode tussen 1990 en 2005 was de uitstoot van schadelijke stoffen zo'n 5 tot 15 procent lager dan gedacht. De nieuwe schatting is gemaakt aan de hand van nauwkeurigere gegevens over onder andere het aantal gereden kilometers.

Uit de cijfers blijkt onder andere dat, hoewel het aantal gereden kilometers sinds 1990 met 40 procent is toegenomen, de uitstoot van bijna alle geraamde stoffen juist met 50 tot 70 procent is afgenomen. Volgens het CBS wordt deze daling veroorzaakt door strengere milieuwetgeving. Kooldioxide, een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect, is de enige stof waarvan de uitstoot toch toenam.

Aandeel van het verkeer
Het CBS heeft de nieuwe raming vergeleken met de geschatte totale uitstoot van schadelijke stoffen. Daaruit blijkt dat het personenverkeer nog steeds een belangrijke oorzaak van milieuvervuiling is. In 2005 was het aandeel van verkeer in de totale uitstoot van kooldioxide, fijn stof, stikstofoxiden en koolmonoxide respectievelijk 16, 19, 28 en 48 procent.