Rutte: Gericht bevolkingsgroep onderzoeken moet kunnen

Icoon PolitiekVVD-leider Mark Rutte vindt dat gemeenten gericht onderzoek naar fraude moeten kunnen doen onder bevolkingsgroepen. ''Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen.''

Rutte zei dat vandaag in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. De rechtbank oordeelde dat Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken aanzette tot rassendiscriminatie toen hij gemeenten in 2003 vroeg inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand.

Rutte kwam met zijn advies na enkele fraudegevallen waarin SomaliŽrs die werk hadden gevonden in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland nog ten onrechte een bijstandsuitkering ontvingen. De toenmalig staatssecretaris adviseerde de gemeenten de ongeveer 25.000 Somalische inwoners te traceren en op eventuele fraude te controleren.

Volgens de rechtbank in Haarlem was dat verzoek van Rutte aan de gemeenten discriminatoir en in strijd met de grondwet. De rechtbank spreekt van ''discriminatie naar ras, omdat het hier een groep mensen van Somalische afkomst betreft, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen''.

'Zo weer sturen'
Rutte zelf geeft aan dit een rare uitspraak te vinden en stelt dat zijn advies destijds niets te maken had met rassendiscriminatie, maar alles met fraudebestrijding. De VVD-leider zegt dat hij de bewuste brief zo weer zou sturen.

Als staatssecretaris adviseerde Rutte gemeenten hoe ze inwoners van Somalische afkomst konden achterhalen door te zoeken op de geboorteplaats van hun inwoners. Zaten deze mensen ook nog eens in de bijstand, dan werd de gemeente geadviseerd hen extra te controleren.


'Hoog tijd om de wet te veranderen'