Schaap in wolfskleren in Albanië

In Albanië leeft een wolf die gerust als een watje kan worden beschouwd. De wolf werd vier maanden geleden gevangen genomen en leeft sindsdien in een kooi. Geregeld krijgt hij levende dieren in zijn kooi gegooid.

Tien dagen geleden gaven zijn verzorgers hem een levende ezel, die was bedoeld als voedsel voor de hongerige wolf. De verbazing voor de verzorgers was dan ook groot toen men later geen botten aantrof, maar een levendige en blije ezel. De wolf had bedacht dat de ontmoeting weleens het begin zou kunnen zijn van een prachtige vriendschap.

Sedertdien zijn de twee heuse kameraden en hebben het reuze naar hun zin in de kooi. Gezelligheid kent slechts de grenzen van de kooi. Over gebrek aan aandacht hebben de twee in elk geval niet te klagen; de plaatselijke bevolking en pers komen geregeld langs om het duo te bewonderen.