Universiteit mag oude student meer geld vragen

Icoon OnderwijsUniversiteiten mogen van studenten boven de dertig meer collegegeld eisen dan van jongeren. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. De Universiteit van Leiden heeft het vonnis dinsdag bekendgemaakt.

Volgens het hoogste rechtscollege voor onderwijszaken maken universiteiten zich met een verhoogd collegegeld niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Een Leidse student had het hogere collegegeld aan de rechter voorgelegd.

Studenten onder de 30 die studeren aan een voltijdopleiding moeten het wettelijke collegegeld van 1519 euro betalen. Voor deeltijdstudenten en oudere studenten mogen hogescholen en universiteiten zelf het collegegeld bepalen.
>30 = extra collegeld?