Kamer ziet weinig in alcohol-plan Ter Horst

Het plan van PvdA-minister Guusje ter Horst om de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik naar 18 jaar te verhogen kan op weinig steun rekenen in de Tweede Kamer. In ieder geval haar eigen partij, het CDA, GroenLinks en D66 zijn tegen. De vier partijen vinden dat eerst de leeftijdsgrens van 16 jaar maar eens beter gehandhaafd moet worden.

CDA-Kamerlid Ciska Joldersma vindt dat de PvdA-bewindsvrouw een te brede maatregel voorstelt om een kleine groep probleemjongeren aan te pakken. Joldersma bepleit ''een gerichte aanpak van jongeren die gigantisch veel drinken in combinatie met betere controle van de huidige leeftijdsgrens.'' Die norm is volgens het CDA-Kamerlid nog steeds niet ingeburgerd. Ook volgens de PvdA moeten de bestaande afspraken eerst goed worden nageleefd.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester wil daarom het bezit van alcohol door jongeren onder de 16 jaar strafbaar stellen, als aanvulling op een plan om de aankoop te verbieden. ''Pas als dit soort maatregelen zijn ingevoerd, wil onze fractie kijken naar een hogere leeftijdsgrens.''

De enige partij die zich tot nog toe achter het plan van Ter Horst heeft geschaard is de ChristenUnie.

Supermarkt
Het andere plan van Ter Horst om de verkoop van drank in supermarkten te verbieden, om zo een betere controle mogelijk te maken, kan evenmin op bijval in het parlement rekenen.

Het CDA noemt die maatregel ''te rigoureus'' en zelfs de ChristenUnie is ''niet enthousiast'' over het idee om alle lichte dranken uit de supermarkt te verbannen.