'Westen moet bereid zijn in te leveren'

Oud-PvdA-minister Jan Pronk heeft vandaag tijdens de 5-mei lezing in de Utrechtse Domkerk gezegd dat 'vrijheid delen' betekent dat je ook westerse verworvenheden ter discussie wil stellen en bereid bent er iets aan af te doen. Pronk had voor de lezing met jongeren gesproken die zich zorgen maken om de polarisatie en xenofobie in Nederland.

Tijdens de lezing, met het thema Vrijheid zonder grenzen, stelde Pronk dat Nederlanders bereid moeten zijn de westerse verworvenheden niet te 'verabsoluteren' als anderen die zien als het resultaat van overheersing en ongelijke machtsverhoudingen. Ook benadrukte hij dat ''andersdenkenden niet te snel voor terrorist moeten worden uitgemaakt''.

Verder hamerde Pronk erop dat mensen in het Westen een grotere bijdrage moeten leveren aan vrijheid en veiligheid in de rest van de wereld. ''Erken dat ieder mens op deze wereld recht heeft om te leven. Probeer je te verplaatsen in de positie van de ander. Stel vragen, telkens opnieuw. Leg je er niet bij neer dat er grenzen zijn. Verdeel je tijd en aandacht anders. Voer actie door je stem te verheffen. Gebruik je vrijheid goed. Laat je niet op je kop zitten door je eigen vrees'', aldus de oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en voormalig gezant van de Verenigde Naties.

Ook zei hij dat het niet aangaat ''de eigen welvaart te maximaliseren en pas daarna, wanneer het ons goeddunkt, anderen iets toe te stoppen. Het gaat niet aan de eigen veiligheid boven alles te stellen en de vrijheden van anderen daaraan ondergeschikt te maken.''


Met dank aan ko3tj3bo3 voor de submit.