Lucht tussen Wilders en NCTb niet geklaard

minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie Geert Wilders heeft ''ten onrechte uit de school geklapt'' over een gesprek dat hij voerde met de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding (NCTb). Dat schrijft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De fractieleider van de PVV bestrijdt de lezing van Hirsch Ballin en spreekt van ''een gemene brief'' waarin onwaarheden staan.

Wilders zorgde vorige week voor ophef, toen het Kamerlid zei dat hij zich geÔntimideerd voelt door een gesprek met de NCTb over zijn veiligheid. Verantwoordelijk minister Hirsch Ballin heeft daarop toegezegd de Kamer te informeren over de gang van zaken.

Over het resultaat dat vrijdag naar buiten kwam, is Wilders zeer ontevreden. Volgens hem probeert de NCTb in de brief zijn straatje schoon te vegen en speelt de organisatie een ''politiek spelletje''. Tijdens de recente ontmoeting op het kantoor van de NCTb werd Wilders bijgepraat over de reacties, ook internationaal, op zijn kritische uitlatingen over de islam.

In een toelichting op de gang van zaken schrijft de minister dat Wilders duidelijk te verstaan is gegeven dat het om een informatieve bijeenkomst ging die niet moest worden opgevat als een poging om hem de mond te snoeren. Volgens Wilders is dat helemaal niet gebeurd. Hirsch Ballin zegt het te betreuren dat bij Wilders alsnog de indruk is ontstaan dat geprobeerd is zijn vrijheid van meningsuiting in te perken. Eerder had het Kamerlid juist zijn waardering geuit voor de ''voortreffelijke briefing'', aldus de minister.