'Danny is een arme sloeber'

Je voornaam bepaalt je financiële toekomst. Die opzienbarende conclusie komt voort uit een onderzoek van de Universiteit van Florida. Ondanks dat kinderen onder dezelfde omstandigheden opgroeiden, bleken ze heel verschillende carrieres te hebben. Verschillende voornamen zou weleens de oorzaak kunnen zijn. In Europa werd een soortgelijke studie gehouden met hetzelfde resultaat.

Doreen Gerritzen, als taalkenner verbonden aan het Meertens Instituut voor Studie van Taal in Amsterdam voerde in ons land het onderzoek uit. "We kwamen tot de conclusie dat de ene voornaam meer kans geeft op een goedgevulde bankrekening dan de andere", aldus Gerritzen. Dit houdt in dat rijke families onderling hun kinderen met elkaar koppelen, en dat daaruit vaak dezelfde namen voortkomen. Rijke mensen noemen hun kinderen vaak Sophie, Michelle, Charlotte of Michiel als het een jongen betreft. Wie gezegend is met één van deze voornamen, gaat een gouden toekomst tegemoet.

Mensen die luisteren naar een naam als 'Danny', zijn vaak voor een dubbeltje geboren volgens Gerritzen. "Omgekeerd geldt dat Amerikaanse voornamen, eindigend op y, statistisch gezien vaker voorkomen in minder gegoede milieus. Een Danny is vaak armer dan een Maurits", zo verklaart zij.

Het Amerikaanse onderzoek gaat nog een stapje verder dan het Nederlandse. Daar komt uit naar voren dat mensen met een naam die thuis hoort in de 'lagere milieus', vaker te maken krijgen met vooroordelen. Dit werd onlangs nog uitgewerkt in een commercial. Hierin vervangt een sollicitant met een Arabische naam zijn naam door een Nederlands klinkende naam, in de hoop hierdoor eerder te zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Danny
Een arme sloeber?