Hangjongeren geregistreerd

Icoon PolitieIn Zuid-Holland zijn foto's en privťgegevens van honderden hangjongeren door de politie vastgelegd in een database. De jongeren hebben geen strafbare feiten gepleegd, maar zouden volgens de politie wel een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde.

De politie hoopt op deze manier het gedrag van de hangjongeren beter in kaart te kunnen brengen. Het is volgens de politie niet de bedoeling dat de gegevens worden doorgespeeld aan de AIVD of het KLPD.

Critici hebben aan het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd of de politie niet te ver is gegaan met het verzamelen van foto's van de jongeren. Bij jongeren die zich niet op de foto wilden laten zetten zijn namelijk telelenzen gebruikt. De critici vermoeden dat hiermee de privacywetgeving is overtreden. De polite heeft in totaal 174 jeugdgroepen geregistreerd.