Moslimjeugd speelt 'jihadje'

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is het onder Nederlandse moslimjongeren razend populair om jihadje te spelen. Met hun kleding en uitlatingen doen zij zich voor als radicalen die strijden tegen 'ongelovigen'. Deze 'jeugdcultuur' is pas vorig jaar ontstaan onder de moslimjeugd.

''Ze nemen de stijl over van radicale moslimgroepen en -ideologieën. In veel gevallen blijft het bij stijl en volgen er geen gewelddadige gedragingen'', aldus AIVD-directeur Sybrand van Hulst. De jongeren proberen met hun lange gewaden, baardjes of hoofddoekjes en sluiers ''te provoceren'' en zich ''een identiteit aan te meten'', zo vermoedt de AIVD.

Salafisme
Gisteren waarschuwde de AIVD in haar jaarverslag al dat de radicalisering van een deel van de Nederlandse moslimjongeren doorzet. Belangrijke aanjager daarvan is volgens de AIVD de salafistische stroming, die een zeer strenge uitleg van de islam predikt.

Vorig jaar werd steeds duidelijker dat salafieten zieltjes winnen in Nederland. Er is een toename van het aantal moskeeën en islamitische instellingen dat onder invloed staat van salafitische centra, aldus de AIVD. Salafitische predikers roepen meestal niet op tot geweld, maar de AIVD beschouwt de stroming toch als ongewenst. Het salafisme streeft naar de terugkeer van de 'zuivere' islam uit de tijd van de profeet Mohammed. De stroming staat bekend als conservatief en ultraorthodox.

De boodschap is onverdraagzaam en werkt integratie tegen, aldus de AIVD. Salafieten zetten zich af tegen andere bevolkingsgroepen en andersdenkenden en zijn fel tegen verworvenheden als de gelijkberechting van mannen en vrouwen. Ook zijn zij tegen een open samenleving en de democratische rechtsstaat.

De AIVD denkt dat de nieuwe jihadcultuur onder jongeren het gevolg is van bovengenoemde stroming.