Kabinet overweegt eigen risico 150 euro in zorg

Icoon GezondheidIedereen vanaf 18 jaar moet mogelijk vanaf 1 januari volgend jaar de eerste 150 euro aan zorgkosten zelf betalen. Dit eigen risico geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten. Ingewijden bevestigen een bericht in de Volkskrant van vrijdag dat hierover binnen het kabinet wordt gesproken.

De discussie zou vooral gaan over de vraag hoe de groep chronisch zieken en gehandicapten moet worden afgebakend. Het eigen risico moet in de plaats komen van de huidige no-claimregeling. Die houdt in dat iemand die weinig gebruik maakt van de zorg een bedrag van maximaal 255 euro per jaar kan terugkrijgen.

Net als bij de no-claim zal voor het bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamhulp geen eigen risico gelden. Dat er voor de no-claim een alternatief zou komen, is afgesproken in het regeerakkoord. Hoe dat alternatief er zou uitzien, is daarin niet gedetailleerd uitgewerkt.

Het plan voor een eigen risico wordt vrijdag in de ministerraad besproken, maar betrokkenen betwijfelen of daarover deze week al een knoop wordt doorgehakt.