Predikanten somber over invloed geloof

Icoon BinnenlandsPredikanten zijn somber over de ontwikkelingen in het geloofsleven van de leden van hun gemeente. Jongeren lezen minder de Bijbel dan ouderen, hebben minder Bijbelkennis en wonen minder kerkdiensten bij.

Hoewel de biecht in de Rooms-Katholieke Kerk in onbruik is geraakt, zijn veel predikanten voor invoering daarvan in enigerlei vorm in hun kerk. Dat blijkt uit het onderzoek De verlegenheid voorbij dat de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht van de Evangelische Omroep (EO) heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek werkten 317 predikanten mee, van wie er tweehonderd in de Protestantse kerk in Nederland actief zijn.

Iets meer dan de helft van de respondenten is lid van de EO. De verschillen tussen EO-leden en niet-EO-leden blijken groot. Zo heeft 71 procent van de predikanten die lid van de EO zijn, een voorkeur voor de ChristenUnie. Bij de niet-leden is GroenLinks met 27 procent het populairst, gevolgd door de ChristenUnie en de PvdA. Geen van de 317 predikanten heeft voorkeur voor de VVD of D66.

Predikanten die lid van de EO zijn, hebben weinig moeite met de almacht van God en de opvatting dat God door het offer van Zijn Zoon de schuld van de mensen heeft weggenomen. Voor predikanten die geen lid van de omroep zijn, is dat geheel anders. Zo gelooft slechts een kwart van hen in Gods almacht.