Meer kindermishandeling dan gedacht

In Nederland worden veel meer kinderen mishandeld dan tot nu toe werd aangenomen, zo meldt RTL Nieuws. De zender heeft de hand weten te leggen op een nieuw rapport over kindermishandeling van onderzoekers van de Universiteit van Leiden. Het gaat om het eerste grote onderzoek naar kindermishandeling in Nederland.

Zo blijkt dat jaarlijks meer dan 107.000 kinderen te maken hebben met mishandeling, Dat aantal ligt bijna twee keer zo hoog als waar deskundigen altijd van uit gingen. Onder kindermishandeling valt niet alleen lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld, maar ook verwaarlozing.

Volgens het onderzoek hebben van elke 1000 kinderen er ruim 30 te maken met lichamelijk geweld, seksuele mishandeling, geestelijk geweld of verwaarlozing. De schatting is dat er 4700 gevallen van seksuele mishandeling zijn. Lichamelijke mishandeling komt in ruim 19.000 gevallen voor.

Het risico op kindermishandeling is het grootst in gezinnen met zeer laag opgeleide ouders (7 keer hoger dan bij andere gezinnen). Als beide ouders werkloos zijn, is het risico ruim 5 keer zo groot. Ook een allochtone achtergrond betekent een vergelijkbaar hoger risico op kindermishandeling. Een groter gezin, met drie of meer kinderen, en alleenstaand ouderschap verdubbelen de kans op kindermishandeling.

Met dank aan nieuwrechts voor de submit.