Pedo-student terecht van universiteit gestuurd

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft vorig jaar terecht student Norbert de Jonge weggestuurd van de opleiding tot orthopedagoog. Dat heeft het College van beroep voor het hoger onderwijs vandaag bepaald.

De Jonge kon zijn biezen pakken omdat hij zich vorig jaar openlijk verbond aan de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), in de volksmond 'pedofielenpartij' geheten. De student was partijsecretaris voor de PNVD. Een pedofiele student maakt volgens de universiteit inbreuk op het vertrouwensklimaat tussen volwassene en kind. Omdat de orthopedagogiek zich bezighoudt met de opvoeding van probleemkinderen, was de aanwezigheid van De Jonge niet toelaatbaar. Ook een nieuwe aanmelding van de student voor een studie pedagogische wetenschappen werd geweigerd.

De student was het niet eens met zijn verwijdering en tekende beroep aan. Het College van beroep oordeelde vandaag dat de pedofiele uitingen in ernstige mate afbreuk doen aan de eigen aard van de (katholieke) universiteit. ''De uitingen van De Jonge en vooral het feit dat hij zich in het openbaar pedofiel noemt, staan haaks op de katholieke moraal en passen niet bij het eigen karakter van de Radboud Universiteit'', aldus het college.Terecht verwijderd