SP vult de partijkas

Icoon PolitiekDe grote winst bij de Tweede Kamerverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen legt de Socialistische Partij bepaald geen windeieren. Jaarlijks stroomt er maar liefst 12 miljoen euro de partijkas binnen. Wouter Bos kan zijn borst alvast natmaken.

Het geld is onder andere afkomstig van SP-politici, die hun salaris aan de partij afstaan. In ruil daarvoor krijgen ze of een modaal partij-salaris, of alleen een onkostenvergoeding, of helemaal niets terug. De inkomsten zijn als volgt te herleiden: Statenleden (720.000 Euro), Eerste- en Tweede kamerleden, EuroparlementariŽrs (2,4 miljoen euro), gemeente en deelraadsleden (3,7 miljoen euro) en wethouders (1,3 miljoen euro). Samen zijn de huidige 512 volksvertegenwoordigers van de SP op jaarbasis goed voor 8,1 miljoen euro.

Daar komt de contributie van minstens 20 euro per jaar (meer mag ook) van de ruim 52.000 SP-leden bij. Ook ontvangt de partij subsidie. In 2005 bedroeg die ruim 3 miljoen, zo blijkt uit de SP-jaarrekening. Daarmee stroomt er dus jaarlijks zo'n 12 miljoen euro de partijkas binnen. Tot slot bezit de SP een aantal gebouwen, die samen vele miljoenen euro's waard zijn.

Uitgaven
De SP besteedt dit geld aan de ondersteuning van de SP-politici, de jongerentak ROOD, wetenschappelijk onderzoek, scholing van leden en verkiezingscampagnes. Daarnaast verricht de partij ook kosteloos maatschappelijke dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn de hulp aan minima bij het aanvragen van subsidies, het helpen van voedselbanken en assistentie van ouderen bij het invullen van hun belastingformulieren.

Die strategie loont, want waar de andere grote partijen hun ledenaantal zien dalen, is de SP de snelst groeiende partij aan het Binnenhof. De partij telt nu 52.085 leden en is daarmee de derde partij van Nederland. Alleen het CDA (69.560) en de PvdA (62.864) zijn nog groter dan de SP. Bij de VVD blijft de teller steken op een luttele 40.849. Ook alle andere partijen moeten het met minder doen, zo blijkt uit gegevens van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).
Met dank aan Longmen voor de submit.