Mannen mogelijk overbodig

Icoon MedischBinnenkort wordt duidelijk of mannen nog nodig zijn om de aarde verder te bevolken met de mens. Wetenschappers hebben het al voor elkaar om beenmergcellen van een man om te vormen tot premature spermacellen. Er wordt onderzocht of dit ook mogelijk is bij vrouwelijk beenmerg. Dit meldde een Engelse krant.

Het onderzoek is begonnen om jonge mannen die door behandeling tegen kanker onvruchtbaar zijn geworden de kans te geven toch vader te worden. Er wordt door de onderzoekers nu aan een meer volgroeide spermavariant gewerkt. Er is al toestemming gevraagd voor verdere tests met beenmerg in Newcastle.

In Engeland is niet iedereen blij met een dergelijk onderzoek. Volgens deze mensen zal de vrouw de sperma van de man nodig hebben voor de voortplanting. De Daily Telegraph vroeg een professor naar zijn mening. De professor meldde dat het technisch onmogelijk is omdat de man en de vrouw verschillende chromosomen hebben. De ethische commissie, die bekijkt of onderzoekers zich aan de wetten en gedragscodes houden, zet grote vraagtekens bij dergelijke onderzoeken."Elke biologiestudent begrijpt dat dit nooit kan."