Ruim 400 priesters VS van misbruik beschuldigd

Icoon BuitenlandsIn 2006 zijn 448 rooms-katholieke priesters in de Verenigde Staten beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Daarvan waren ruim zevenhonderd kinderen het slachtoffer. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse bisschoppen donderdag hebben gepubliceerd.

De kerkleiders hebben alleen die beschuldigingen in hun overzicht opgenomen die geloofwaardig lijken. De meeste kinderen waren tien tot veertien jaar, toen de priesters zich aan hen vergrepen. Het aantal meldingen is in vergelijking met de jaren ervoor afgenomen. In 2005 klaagden 783 kinderen een priester aan wegens seksueel misbruik, in 2004 bijna 1100. De meeste beschuldigingen hebben betrekking op gebeurtenissen die zich tientallen jaren hebben voorgedaan.

Volgens de bisschoppen is 70 procent van de priesters die in 2006 van misbruik werden beschuldigd, niet meer in functie. Zij hebben uit eigen beweging of door de kerkleiding gedwongen het ambt neergelegd of zijn niet meer in leven. De seksschandalen hebben bisdommen, religieuze ordes en congregaties en rooms-katholieke instellingen in de Verenigde Staten in 2006 meer dan 300 miljoen euro gekost.