GL-kandidaat Senaat voorstander pedofilie

Herman Meijer, de Nummer vijf op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer van GroenLinks (GL), is een actief pleitbezorger van pedofilie. Dat schrijft dagblad Metro vandaag op de voorpagina. De krant baseert zich op artikelen die Meijer in de loop der jaren op zijn website heeft gepubliceerd. Ook gaf de GroenLinks-kandidaat in een interview met de Gaykrant toe op een 'knaapje' te kunnen vallen.

GroenLinks-woordvoerder Tom van der Lee zegt in een reactie dat de uitspraken van Meijer, die van 2003 tot 2006 voorzitter was van het landelijk partijbestuur, geen officiŽle partijstandpunten zijn. ''Dit staat niet in ons partijprogramma, maar GroenLinks is een vrije partij. Daar staan wij om bekend.'' Verder noemt Van der Lee de kwestie ''niet urgent''. Opmerkelijk is overigens dat GroenLinks eerder de standpunten van de 'Pedopartij' nog als ''walgelijk'' bestempelde. Meijer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De GroenLinks-homowerkgroep RozeLinks deelt de standpunten van de Pedopartij, de partij die seks met kinderen goedkeurt, wel. Ook RozeLinks is namelijk voor afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving. Die grens ligt nu op 16 jaar. Die leeftijdsgrens van de zedelijkheidswet is een belemmering in de seksuele ontplooiing van jongeren, meent RozeLinks. Ook Meijer maakt er geen geheim van dat hij seks met kinderen vindt kunnen. Een woordvoerder van Groenlinks zegt dat RozeLinks een werkgroep is en dat de standpunten van deze groep niet hetzelfde hoeven te zijn als de partijstandpunten.

Schande
In Metro spreekt PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti (ook wel Samira Abbos genoemd) schande van de hoge positie die Meijer op de kandidatenlijst van GroenLinks bekleedt. Raymond de Roon, Tweede Kamerlid van de PVV, vindt het onbegrijpelijk dat Meijer op de lijst staat. Hij zegt bekend te zijn met de ideeŽn van de kandidaat senator. ''Seksuele ontplooiing voor kinderen is tot daar aan toe, maar volwassenen moeten hier verre van blijven'', aldus de PVV'er.Update: GroenLinks ontkent het bericht: Zie Meijer voor pedofilie in strafrecht.


Nagezonden mededeling RozeLinks naar dagblad Metro (op hun verzoek ook hier toegevoegd)

Met verbijstering hebben de leden van RozeLinks deze ochtend (12 april 2007) het artikel Linkse homo's voor kinderseks gelezen dat op pagina twee van Metro is gepubliceerd. Niet alleen blijkt het principe van hoor en wederhoor niet te zijn toegepast, het artikel bevat ook onjuiste informatie en RozeLinks wordt foutief geciteerd.

De volledige reactie van RozeLinks over de berichtgeving hieromtrent kunt u lezen op onze website Rozelinks.nl , met dit schrijven wil ik u echter specifiek verzoeken de onjuiste berichtgeving wat betreft de standpunten van RozeLinks te rectificeren.


In de eerst plaats wordt RozeLinks in het artikel foutief geciteerd. Wij zeggen nergens op onze website "De leeftijdsgrens van de zedelijkheidswet is een belemmering in de seksuele ontplooiing van jongeren". De zin die het dichts hierbij in de buurt komt is: " Volgens RozeLinks kan die extra bescherming ook een belemmering zijn – namelijk een belemmering in de seksuele ontplooiing en zelfverkenning van jongeren." Inhoudelijk maakt dit grote verschillen, zeker wanneer de twee zinnen direct voorafgaand aan de hier door RozeLinks opgestelde tekst worden overwogen. Wij wijzen in ons standpunt er op dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste seksuele contact hebben, beneden de wettelijke grens van 16 ligt (zie recent onderzoek van de Rutger Nisso Groep). We geven tevens aan dat er sprake 'kan' zijn van een belemmering en niet dat dit altijd zo 'is'. Door het citaat te vervormen en het uit de context te halen wordt RozeLinks een geheel ander standpunt toegedicht dan dat wij hebben geformuleerd.

Ten tweede wordt in het artikel gemeld dat "Ook RozeLinks is voor afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving. Dat staat op de website van de werkgroep." Dit is noch onze menig, staat noch op onze website. RozeLinks is niet voor de afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving.

Een derde citaat uit uw artikel is: "RozeLinks deelt de standpunten van de PNVD, de partij die seks met kinderen goedkeurt." Dit is eveneens onjuist. We delen niet de standpunten van de PNVD waarnaar u hier verwijst. Dit blijkt uit de simpele actie van onze standpunten naast die van de PNVD leggen en een vergelijking te maken.

Kort samengevat (1) wordt RozeLinks foutief geciteerd, (2) worden standpunten aan RozeLinks toegedicht die RozeLinks niet heeft ingenomen en ook niet zo op haar website heeft staan terwijl het artikel in Metro deze website wel als bron opvoert, en (3) worden RozeLinks' standpunten onterecht gelijkgesteld aan die van de PNVD.

Namens RozeLinks,

Niels Spierings

voorzitter RozeLinks.