Kritiek op Thieme vanuit PvdD-achterban

Schrijver Maarten ‘t Hart, bij de verkiezingen een van de lijstduwers voor de Partij voor de Dieren (PvdD), vindt dat fractieleider Marianne Thieme de partij moet verlaten. Reden is haar lidmaatschap van de orthodox-protestantse Zevendedagsadventisten en de daaruit voortvloeiende mening die ze heeft over vlees eten. In een interview met De Telegraaf zei Thieme onlangs dat de mens pas vlees is gaan eten na de Bijbelse zondeval. Voordat Adam en Eva door God het paradijs werden uitgejaagd, waren ze volgens haar vegetariërs.

't Hart: ''Alleen al theologisch is dat volstrekt onhoudbaar, want als het eten van vlees zondig zou zijn, dan is het wel erg merkwaardig dat God zelf, als hij bij Abraham op bezoek is, behalve een smakelijke pannenkoek, volgens Genesis 18:7 ook een teder kalf oppeuzelt.'' De schrijver zegt bovendien dat hij niets te maken wil hebben met de Zevendedagsadventisten. Daarom moet volgens hem ook Niko Koffeman, PvdD-kandidaat voor de Eerste Kamer, de partij verlaten. De invloed van de adventisten op de partij zou te groot zijn.

Evolutietheorie
Eerder al verbaasde godsdienstfilosoof Taede A. Smedes zich er over dat Thieme de passage uit het Europees verkiezingsprogramma van de partij heeft geschrapt waarin de evolutietheorie wordt gegeven als verklaring voor het ontstaan der soorten. Hij vroeg zich af of dat te maken heeft met haar bekering tot de de Zevendedagsadventisten. Hij is van mening dat Thieme hiermee zaagt aan de poten van haar eigen partij. 't Hart is het hiermee eens. Volgens hem zullen veel PvdD-stemmers de neiging hebben af te haken vanwege de opvattingen van Thieme.

Thieme zegt in een reactie dat haar partij niet-kerkelijk is. De uitlatingen van Thieme over vleeseten moeten worden beschouwd als privé-opvattingen. Een PvdD-woordvoerster zegt: ''Wij respecteren de privé-opvatting van Maarten 't Hart en vinden het jammer dat hij niet de privé-opvatting van Thieme respecteert.'' Bovendien heeft 't Hart volgens haar de woorden van Thieme uit hun verband gerukt.

De geloofsgemeenschap waarbij Marianne Thieme is aangesloten, de Zevendedagsadventisten, is een internationaal protestants kerkgenootschap die strikt de oude joodse bijbelwetten naleeft en meer dan andere christenen gelooft in een spoedige 'wederkomst' van christus naar aarde. Ze kwam naar eigen zeggen in contact met dat geloof via Niko Koffeman, voormalig campagnestrateeg van de SP en de laatste jaren ook werkzaam om de Partij voor de Dieren op de rails te zetten. Koffeman - getrouwd met TROS-presentatrice Antoinette Hertsenberg die eveneens Zevendedags Adventist geworden is - wordt naar alle verwachting eind mei namens de PvdD tot senator in de Eerste Kamer verkozen.