Kerkbezoek tijdens Pasen sterk gedaald

Icoon AlgemeenSteeds minder katholieken gaan met Pasen naar de kerk. Volgens het sociaal-wetenschappelijk instituut KASKI in Nijmegen bezochten in 1989 ruim 1,8 miljoen mensen met een R.K.-parochie de kerk, in 2004 nog maar 937.000. De daling is het grootst in de zuidelijke bisdommen en in de stedelijke gebieden.

Met name in de zuidelijke bisdommen Roermond, Den Bosch en Breda en in het aartsbisdom Utrecht is de daling hoog. In de stedelijke gebieden is een grotere daling zichtbaar vergeleken met de kleine parochies op het platteland. Overigens beschouwen katholieken eerder Kerstmis als belangrijkste gebeurtenis. De belangstelling voor de kerstviering is volgens het KASKI vrij constant.

De dalende interesse in de kerkdienst tijdens Pasen houdt gelijke tred met de negatieve tendens die de R.K.-kerken het hele jaar door laten zien. Vergeleken met de jaren tachtig is het aantal kerkgangers zelfs met 64% gedaald: in 2006 bezochten er gemiddeld per viering of dienst nog maar honderd mensen de kerk.