Militair mag in vrije tijd drinken

Icoon BinnenlandsMilitairen hoeven in hun vrije tijd hun drankgebruik niet te matigen, maar moeten er wel voor zorgen dat hun functioneren niet te lijden heeft onder alcohol. Dat is de strekking van de definitieve gedragscode voor het personeel van defensie die staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dat militairen buiten oefeningen en operaties hun drankgebruik moeten matigen heeft defensie uit de code gehaald. Volgens een woordvoerder wekte die tekst de indruk dat soldaten zich ook in hun vrije tijd moesten inhouden met alcohol. Vanuit de militaire bonden was daar kritiek op gekomen. Nu staat er in de code dat tijdens oefeningen en operaties maar ook tijdens de normale dienst drinken uit den boze is, tenzij de commandant daar toestemming voor geeft.

Tijdens een oefening mag een commandant bijvoorbeeld op een vrije zaterdagavond toestemming geven om een biertje te drinken. Het gebruik van drugs is bij defensie altijd verboden.

In de oorspronkelijke code staat dat een defensiemedewerker de belangen van Defensie niet schaadt, ook niet buiten diensttijd. De laatste toevoeging is geschrapt. Wel moet personeel van Defensie zich altijd realiseren dat de buitenwereld hem ook in zijn vrije tijd als een militair ziet.