'Nederland moet les in het Turks geven'

Nederland moet de rechten van hier wonende Turken en van hen die hier jaren hebben gewerkt, beter beschermen. Dat vindt de Turkse regering die deze boodschap onlangs via de Turkse ambassadeur Selahattin Alpar in Den Haag aan het kabinet-Balkenende heeft overgebracht. In Nederland wonen ongeveer 370.000 Turken.

De ambassadeur vindt het een verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om kinderen van Turkse werknemers onderwijs te geven in hun eigen taal en cultuur. ''Het is eigenlijk onmenselijk om kinderen die misschien weer met hun ouders terugkeren naar Turkije niets over hun eigen land en taal te leren.''

Verder heeft Turkije aan de bel getrokken over achterstallige betaling van Nederlandse pensioengelden aan Turkse gastarbeiders. Turkse remigranten zouden ook veel problemen hebben met aow- en wao-uitkeringen. Ook hekelt Turkije de hoge visumkosten voor Turkse bezoekers.

Ambassadeur Alpar zegt vandaag in een interview met De Telegraaf dat de discussie in, en ook buiten de Tweede Kamer, over de dubbele paspoorten ''de integratie beschadigt'' van Turken in Nederland. De discussie is volgens hem ''pure waanzin'' en zou een verkeerd beeld schetsen. ''En dat in een land dat nota bene medeoprichter is van de Europese Unie. De unie streeft een mozaïek van culturen na, waarbij niemand de boventoon voert, dat mag men in Nederland niet vergeten.''

Europa
Alpar zegt verder dat zijn land nog steeds graag bij Europa wil horen, maar niet tot elke prijs: ''Als Brussel extra toetredingseisen stelt, is het einde oefening. We willen wel het gevoel hebben dat we welkom zijn.'' Inmiddels is de steun onder de Turkse bevolking voor de toetreding overigens al teruggelopen tot 55%. De ambassadeur meent dat Europa niet zonder Turkije kan. ''We zijn jullie gateway naar het oosten.''

De Europese kritiek op de situatie in zijn land vindt hij ook niet terecht: ''We zijn een seculiere staat, dat staat in onze grondwet. De meerderheid van de Turken gelooft hierin. En in ons land is er vergeleken met de meeste EU-landen voldoende vrijheid van meningsuiting. Laat Europa beseffen dat er ten oosten van Turkije tot aan Japan geen enkele democratie te vinden is.''