Islamdiscussie versterkt moslim-zijn

Icoon BinnenlandsVeel jonge moslims vinden hun geloof belangrijk voor hun identiteit. De trend is dat ze dat nog belangrijker vinden dan vroeger. Dat komt onder meer door de sociale omgeving, zoals ouders, familie en vrienden.

Ook lijkt het er sterk op dat de voortdurende discussie in de maatschappij over de islam jongeren ertoe noopt zich als moslim te bekennen. Dat blijkt uit het onderzoek Van vasten tot feesten, dat Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, onder jonge moslims heeft laten verrichten.

De resultaten zijn dinsdag in Amsterdam gepresenteerd. De onderzoekers hebben door gesprekken met sleutelfiguren informatie verzameld over 27 netwerken van moslimjongeren in Amsterdam en Leiden. Vier van deze netwerken hebben een Surinaamse achtergrond, de overige hebben betrekking op Turkse en Marokkaanse jongeren.

Belangrijker
Uit het onderzoek onder de studenten blijkt dat zij moslim-zijn nog belangrijker vinden dan uit een eerder onderzoek twee jaar geleden bleek. Ze bidden vaker, maar gaan niet vaker naar de moskee.

Marokkaanse studenten vinden moslim-zijn in vergelijking met hun Turkse en Surinaamse geloofsgenoten het belangrijkst en bidden en vasten het vaakst, maar ze verschillen het vaakst van hun ouders wat hun beleving van het geloof betreft.

De Turkse studenten bidden het minst, maar de jongens zijn dat de afgelopen jaren wel meer gaan doen. De jongere Turkse studenten nemen hun geloof serieuzer dan hun oudere 'collega's'. Moslimjongens gaan meer naar de moskee dan moslima's.

Etnische spanningen
De meerderheid van de ondervraagde studenten vindt dat de etnische spanningen in Nederland de afgelopen twee jaar zijn toegenomen. Vaker dan vroeger voelen zij zich buitengesloten door autochtone Nederlanders. Het sterkst is het gevoel dat autochtone Nederlanders hen negeren, echter bij jongere moslims.

Mannen hebben dat gevoel meer dan vrouwen. Nog steeds hebben veel jonge moslims voornamelijk vrienden en vriendinnen die ook moslim zijn. Een gemeenschappelijke religie blijkt echter geen garantie dat jongeren naar elkaar toe trekken. Zo is er in het uitgaansleven weinig vermenging van Turken, Surinamers en Marokkanen. ''Ze willen wel meer met mensen uit andere groepen omgaan, maar niet iedereen doet daar even hard zijn best voor. Als je wel per se iemand uit je eigen groep wilt trouwen, dan wringt dat'', zo zegt onderzoeker Dirk Korf.

Driekwart van de islamitische studenten is optimistisch over hun toekomst. De onderzoekers vinden echter dat er wel veel naÔef optimisme inzit. ''Ze willen ťn een carriŤre, ťn trouwen met iemand van hetzelfde geloof, die moet maagd zijn en hun carriŤre ondersteunen, geŽmancipeerd zijn maar er ook traditionele waarden op na houden.''