Paus boos op Europese Unie

Icoon Europa Paus Benedictus XVI heeft zaterdag de Europese Unie in scherpe bewoordingen bekritiseerd. Dit omdat in verklaringen naar aanleiding van vijftig jaar Verdrag van Rome, God en de christelijke wortels van Europa ontbreken.

Het verdrag was het begin van de Europese Economische Gemeenschap, voorloper van de unie. In een toespraak tot Italiaanse bisschoppen uit Europa verweet de paus Europa een vorm van "afvalligheid", doordat het God en zijn christelijke wortels vergeet. Hij waarschuwde dat de Europese Unie in een identiteitscrisis kan raken. "Is het niet verrassend dat het huidige Europa, dat zich als waardengemeenschap probeert voor te stellen, steeds vaker ter discussie stelt dat er Łberhaupt universele en absolute waarden bestaan", vroeg het hoofd van de RK-Kerk zich af.

Benedictus herinnerde eraan dat de regeringen naar aanleiding van vijftig jaar Verdrag van Rome zeggen dat ze weer toenadering tot hun burgers willen zoeken. "Hoe kunnen zij dan een zo wezenlijk element van de Europese identiteit, zoals het christendom, waarmee een grote meerderheid van de burgers zich identificeert, uitsluiten", vroeg hij zich af. Alleen een gemeenschap die de waardigheid van de mens respecteert en daarom weet dat de mens naar Gods beeld is geschapen, kan het goede bereiken, meende de kerkleider.

Benedictus
Paus Benedictus XVI