Duitse rechter beroept zich op Koran

OpmerkelijkEen vrouwelijke kantonrechter is in Duitsland van een zaak afgehaald omdat ze vond dat een Marokkaanse man het recht had om zijn vrouw te mishandelen. De 26-jarige vrouw wilde versneld scheiden omdat haar man haar met de dood bedreigde en mishandelde.

De rechter oordeelde echter dat de vrouw toen ze trouwde had kunnen weten dat haar man 'tuchtigingsrecht' heeft. Ook verwees de rechter naar de Koran, die bepaalt dat de eer van de man is gebonden aan de kuisheid van de vrouw. Dat zou betekenen dat het eergevoel van een islamitisch opgevoede man wordt gekwetst als zijn vrouw zich westers gedraagt. ''Uitoefening van dit recht tot tuchtiging kan niet gezien worden als overmatige hardheid'', oordeelde zij.

De advocaat van de vrouw tekende beroep aan tegen het vonnis en spande bovendien een procedure aan om de onpartijdigheid van de rechter in twijfel te trekken. De rechter vond dit onzin, omdat ze de echtelijke woning aan de vrouw had toegewezen en tegen de man een contactverbod had uitgesproken. De advocate kreeg echter gelijk en bereikte dat de rechter per direct van de zaak werd afgehaald.

De zaak zorgde voor veel commotie bij onze oosterburen. De organisatie voor vrouwenrechten Terre des Femmes noemde het standpunt van de rechter ''een rampzalig signaal'' voor vrouwen die zich uit een gewelddadig huwelijk proberen te bevrijden. Politici van onder meer de SPD willen dat er disciplinaire maatregelen tegen de vrouwelijke rechter worden genomen.