Opening Betuwelijn opnieuw vertraagd

Half juni zullen de eerste treinen rijden over de Betuwegoederenspoorlijn naar Duitsland. Verkeersminister Camiel Eurlings heeft dat woensdag de Tweede Kamer laten weten. Daarmee is de opening van de Betuwelijn opnieuw vertraagd.

In december werd bekend dat de eerste treinen niet begin dit jaar, maar zeker twee tot drie maanden later over de Betuweroute zouden rijden. De tunnelvoorzieningen waren niet op orde, terwijl de baan klaar is. Die spelen de bouwers nog steeds parten. Daardoor duurt het weer ruim twee maanden langer voor deze peperdure verbinding in gebruik kan worden genomen.

Uit de planning van de aannemer en een onafhankelijke toets blijkt dat het resterende werk aan de zogeheten tunneltechnische installaties (TTI) niet voor midden mei gereed is. Met het papierwerk daarna voor het testen en vrijgave kan de ingebruikname niet eerder dan in het weekeinde van 16 en 17 juni plaatsvinden, aldus Eurlings.

Daarna zullen de testen nog doorgaan. Vandaar dat er de eerste tijd nog 'gebruiksbeperkingen' van kracht zijn. "Er is sprake van een ingroeijaar 2007", aldus de bewindsman. Volgens hem is de Kamer daar in februari al over ingelicht door zijn voorgangster Karla Peijs.

Uitgangspunt is dat aan de volledige vraag van vervoerders naar capaciteit op het spoor wordt tegemoetgekomen.