Belasting Nederland lager dan EU-gemiddelde

Nederlanders betalen minder belasting dan gemiddeld in landen met de euro. In Nederland gaat 39,2 procent van de economie naar belastingen en sociale premies, tegen 41,2 procent in de dertien landen met de euro, zo heeft het Europees statistisch bureau Eurostat gemeld over 2005.

Inwoners van Litouwen en Roemenië betalen de minste belasting. Daar gaat slechts 29 procent van de economie naar de belasting en sociale premies. Daarentegen moeten Zweden hiervoor meer dan de helft van het jaar werken (52 procent).

Vergeleken met het jaar ervoor is in 2005 de belastingdruk in de meeste landen opgelopen. Voor Nederland is dat een stijging met 0,9 procentpunt: driemaal zoveel als gemiddeld in landen met de euro. Voor de EU als geheel gold een toename van 40.4 naar 40,8 procent.