Einde vervroegde vrijlating in zicht

Icoon PolitiekDe officieuze regel dat gevangenen op vrije voeten komen nadat zij twee derde van hun straf hebben uitgezeten, komt te vervallen. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer nam vandaag een voorstel aan om de vervroegde vrijlating van gedetineerden te vervangen door een regeling waarbij gevangenen alleen nog onder speciale voorwaarden eerder vrijkomen.

In het voorstel is bovendien geregeld dat gedetineerden die zich niet goed gedragen later of helemaal niet vervroegd vrij worden gelaten. "We zijn hier blij mee, maar wel met een verzuchting erbij: wat heeft dit lang geduurd", vertelt SGP-Kamerlid van der Staaij opgelucht.

Minister van Justitie Ernst Hirsch-Ballin zegt de regel vaak te zullen gaan gebruiken. "In de meeste gevallen zullen bijzondere voorwaarden aan gedetineerden worden gesteld", aldus de minister. "Het is niet de bedoeling dat het een gewone vervroegde invrijheidstelling wordt met een enkele algemene regel op de achtergrond."

Jaarlijks komen tussen de drie- en vierduizend gevangenen in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hirsch Ballin denkt dat in vier van de vijf gevallen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, zoals een meldingsplicht, een gebiedsverbod of een verplichte cursus.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.