Jongen verscheurt 'Koran' op Binnenhof

Geert Wilders schijnt bijval te krijgen uit onverwachte hoek. Een zich moslim noemende jongen heeft vanmiddag op het Binnenhof namelijk gehoor gegeven aan de oproep van Geert Wilders de helft uit de Koran te scheuren. In een filmpje dat op de populaire videosite YouTube geplaatst werd is te zien hoe hij het voor moslims heilige geschrift doormidden scheurt.

Of het echt om de Koran gaat is onduidelijk; het filmpje is namelijk erg vaag, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het niet om de Koran gaat.Met dank aan ThE_ED voor de herschreven submit.