Vraag naar ontbijt op basisschool

Icoon OnderwijsZo'n 20% van de Amsterdamse ouders met schoolgaande kinderen heeft er behoefte aan dat hun kroost al vóór schooltijd wordt opgevangen. Circa 70% heeft behoefte aan naschoolse opvang. Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente. Vanaf komende schooljaar is iedere school in het basisonderwijs verplicht buitenschoolse opvang te bieden wanneer ouders daarom verzoeken.

Voorschoolse opvang betekent in de praktijk dat de school óók een ontbijt aanbiedt. Uit eerder onderzoek bleek overigens dat veel kinderen nu al met een lege maag naar school komen. Een basisschool in Zoetermeer is deze week al een proef begonnen met het ontbijt. Reden is dat er veel kinderen vermoeid en ongeconcentreerd in de klas zaten. Toen een gymleraar een keer vroeg wie er ontbeten had, stak maar de helft van de kinderen zijn hand op.

De Amsterdamse ouders hebben wat betreft eten op school nog wel wat noten op hun zang. Zo vindt 83% het belangrijk dat het kind op school eet in een 'huiselijke sfeer' en dus niet in een grote ongezellige eetzaal.

De coördinator van Buitenschoolse Opvang Amsterdamse Scholen (Boas) meldt overigens dat de komende 'zorgplicht' behoorlijk wat voorbereiding vergt. Veel schoolhoofden vinden eigenlijk dat de zorgtaak een plicht van de ouders is en niet van de school. Bovendien is het lastig om mensen te vinden die 's ochtends om half acht even aan het werk willen als 'opvanger' en vervolgens weer tussen de middag moeten komen opdraven voor een uurtje werk.