Marokko houdt vast aan verplichte nationaliteit

Icoon Buitenlands De Marokkaanse regering is niet van plan haar standpunt met betrekking tot de verplichte nationaliteitstoekenning te wijzigen. De kwestie over de dubbele nationaliteit is een Nederlands probleem, stellen hoge functionarissen binnen de Marokkaanse overheid.

PvdA-vicepremier Wouter Bos gaf onlangs aan graag met de Marokkaanse overheid te praten over het opgeven van de nationaliteit. Volgens de Marokkaanse wet kan geen afstand worden gedaan van de Marokkaanse nationaliteit.

"Marokkaan blijf je tot je dood, of je wilt of niet", zeggen Marokkanen. De Marokkaanse nationaliteit blijft verplicht, verzekeren regeringsbronnen. Marokko vindt dat het toekennen van de nationaliteit behoort tot de soevereiniteit van de staat.

Tijdens het bezoek van toenmalig minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk aan Marokko in 2005 werd al gepraat over de dubbele nationaliteit. Ook toen hield Marokko vast aan het standpunt dat ieder land dit voor zijn eigen burgers moet bepalen.

In een nieuwe nationaliteitswet die wordt besproken in het Marokkaanse parlement, is sprake van enige keuzevrijheid. Volgens de nieuwe wet krijgen voor het eerst ook vrouwen die zijn getrouwd met een buitenlandse man de mogelijkheid de Marokkaanse nationaliteit over te dragen aan hun kinderen. Tot nu toe werd de nationaliteit uitsluitend door de man overgedragen.

In theorie bestaat voor Marokkaanse ouders in Nederland al de mogelijkheid hun kinderen de Marokkaanse nationaliteit te onthouden: door ze niet in te schrijven bij het Marokkaanse consulaat.