SP wil parlementair onderzoek Irak

De SP wil een parlementair onderzoek naar de achtergronden van de politieke steun die de regering gaf aan de oorlog tegen Irak in 2003. Donderdag tijdens het debat over de regeringsverklaring dient SP-leider Jan Marijnissen in de Tweede Kamer een motie in.

De SP wil een hoofdelijke stemming over de motie. Donderdag geeft de SP een boekje uit over de kwestie Irak. Kamerlid Harry van Bommel heeft een reconstructie gemaakt van de politieke aanloop naar de inval in Irak.

Volgens Marijnissen heeft Nederland het recht om te weten hoe het zit. ''Dit is een morele kwestie. Dit heeft te maken met waarheidsvinding. En het zoeken naar de waarheid is iets wat het parlement moet doen'', aldus Marijnissen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er géén parlementair onderzoek komt naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. De SP stelt met de motie de fractiediscipline van de PvdA op de proef. Die partij was eigenlijk voor een onderzoek, maar is nu aan het regeerakkoord met CDA en Christenunie gebonden.


Met dank aan NILATS voor de submit.