'Rokers zo snel mogelijk weg uit horeca'

Icoon BinnenlandsDe kersverse minister van Volksgezondheid Ab Klink laat direct merken dat hij er is. Hij streeft er namelijk naar om in een jaar tijd een rookverbod in de horeca te verwezenlijken. Waarom Klink zo hard van stapel loopt is niet duidelijk. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet wordt namelijk nog geen datum genoemd voor een rookverbod.

Klinks voorganger Hans Hoogervorst is al met de horecasector overeengekomen dat men tot 2009 de tijd heeft om het roken sterk terug te dringen. Er zal dit voorjaar gekeken worden of er al resultaten geboekt zijn. Als de sector niet mee wilde werken zou Hoogervorst een verbod eerder van kracht laten worden. Het lijkt erop dat Klink nu al op de overeenkomst vooruitloopt.

Hij deed zijn uitspraken in het zojuist door de NOS uitgezonden televisieprogramma met de nieuwe bewindspersonen.