Kabinet wil Antillianen alsnog uitzetten

Het demissionaire kabinet heeft vandaag het voorstel gesteund om criminele jongeren uit de Antillen en Aruba uit het land te kunnen zetten, en gaat daar in mee met minister Rita Verdonk, die al langer dan een jaar met dit plan rondloopt. Tot nu toe is het wetsvoorstel al twee keer gedwarsboomd door de Raad van State, Verdonk gaat daar desalniettemin lijnrecht tegenin door het besluit toch voor te leggen aan de Tweede Kamer.

"Als Antilliaanse jongeren echt crimineel zijn, op straat rondhangen en overlast veroorzaken, dan houdt het een keer op. We vinden dat we jongeren onder voorwaarden moeten kunnen terugsturen." Het wetsvoorstel betrekt jongeren tussen de zestien en 24 jaar die ongeschoold naar Nederland komen en er een boeltje van maken. Het is de bedoeling dat de maatregel voorkomt dat jongeren uit deze groep in Nederland in de criminaliteit verzeild raken.

"Het is niet bedoeld voor goedwillende jongeren die naar Nederland komen voor een opleiding," aldus Verdonk. De Raad van State oordeelde de eerste keer negatief, omdat het in strijd zou zijn met Europese regels over gelijke behandeling. Daarna zijn er wijzigingen aangebracht. Over de gronden waarop de raad ook in tweede instantie bezwaren had, tast men in het onbekende. Verdonk benadrukte vandaag dat het plan alleen een heel specifieke groep aangaat.


Demissionair VVD-minister Rita Verdonk