PvdA Rotterdam wil migratiemuseum

PolitiekDe Rotterdamse PvdA-fractie wil in de havenstad een migratiemuseum stichten. Dat is één van de manieren waarop de sociaal-democraten het 'Rotterdam-gevoel' onder de inwoners willen bevorderen. Daartoe moet er een permanente campagne komen ter promotie van dat gevoel.

Het museum moet tonen hoe vreemdelingen de stad en de haven hebben opgebouwd. Volgens de PvdA kan het 'integratie'museum ''laten zien dat de ruim 160 nationaliteiten in Rotterdam geen splijtzwam maar een verrijking voor de stad zijn.''

De Rotterdamse PvdA wil af van het allochtoon-autochtoon-debat. De stad doet er de komende jaren beter aan op zoek te gaan naar een ''gedeelde identiteit'', staat in het integratieplan dat de partij vandaag presenteert en dat luistert naar de titel 'Rotterdam wereldstad... ónze stad'.

Verder meent de PvdA dat de de gemeente Rotterdam zelf het goede voorbeeld moet geven ''door enkel nog in zee te gaan met, en subsidies te verstrekken aan bedrijven en instellingen wiens personeel een goede afspiegeling van de bevolking zijn.'' Om jongeren op het rechte pad te houden zou de gemeente er bovendien goed aan doen te investeren in muziekprojecten en professionele kunstlessen in de wijken. Tevens willen de sociaal-democraten een ferme discriminatiebestrijding en een aanpak van de sociaal-economische achterstand.