Taalkennis pabostudenten belabberd

Icoon OnderwijsHet is slecht gesteld met de taal- en rekenvaardigheid van pabostudenten. Daarom vraagt de HBO-raad de politiek snel in te grijpen. Zakte de helft van de eerstejaars studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (pabo) vorig jaar al voor een rekentoets, nu bleek voor tweederde van de kandidaten ook een simpele taaltoets te hoog gegrepen.

Score
Het niveau van de taaltoets, die ontwikkeld werd door het Cito, ligt maar een fractie boven het kennisniveau dat een kind na de basisschool moet hebben. Vwo-studenten scoorden redelijk goed, met 78% geslaagden. Bij pabokandidaten met een havo- of mbo-diploma was de taalbeheersing belabberd. Van hen slaagde respectievelijk 33 en 15% voor de toets.

Onderzoek
De hogescholen gaan daarom volgend studiejaar een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten in alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo), meldt voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad dinsdag.

Basisvaardigheden
''Er is op de arbeidsmarkt een tekort aan goed opgeleide mensen. Hogescholen kunnen de extra mensen die nodig zijn opleiden. Maar dat gaat niet lukken als de studenten die zich bij ons aanmelden basale vaardigheden als rekenen en schrijven onvoldoende onder de knie hebben'', zegt Terpstra. ''De politiek en het onderwijs moeten dit probleem daarom snel aanpakken.''

Voorbereidend jaar
In afwachting van structurele verbeteringen wil de HBO-raad verder meer bijspijkercursussen voor leerlingen in het voorbereidend hoger onderwijs en aan de hogescholen. Voor te zwakke kandidaten denkt de onderwijskoepel aan een 'voorbereidend jaar' voor de studie, waarin leerlingen de benodigde basale reken- en taalvaardigheden moeten verwerven.

Met dank aan pberends voor de submit.