Studenten kunnen niet meer spellen

Icoon OnderwijsStudenten zien de Nederlandse spelling en grammatica steeds meer als een obstakel. Uit een rondgang langs hoogleraren komt dit feit bovendrijven. "Twintig jaar geleden viel het op als iemand slecht spelde en formuleerde", zegt Janny Hoekstra, hoogleraar direct marketing in Groningen. "Tegenwoordig valt het op als iemand gťťn fouten maakt."

Vanaf deze week is er door de Erasmus Universiteit in Rotterdam een bijspijkercursus Nederlands opgezet voor eerstejaars rechtenstudenten. "Er kwamen steeds meer klachten van hoogleraren dat de eerstejaars niet meer konden spellen en slordig geschreven werk inleverden", zegt Jeanne Gaakeer, hoogleraar rechtstheorie aan de Erasmus. Ook de Haagse Hogeschool heeft een cursus Nederlands in haar programma opgenomen. De Universiteit Leiden overweegt een taaltoets en de Universiteit van Amsterdam is een website begonnen voor taalproblemen.

De laatste diende vorig jaar een verzoek in voor subsidie voor een bijspijkercursus Nederlands aan haar rechtenfaculteit. Faculteiten van de Vrije Universiteit en de universiteiten van Utrecht, Tilburg en Groningen en de Hogeschool van Amsterdam brachten hun steun uit voor het verzoek. SURF, een samenwerkingsverband in het hoger onderwijs, legde de aanvraag echter naast zich neer.

De oorzaak voor het dalende taalniveau wordt dikwijls gezocht in het basis- en voortgezet onderwijs, waar men steeds minder aandacht besteedt aan spelling en grammatica. Daarnaast "heeft de jongere generatie een beeldcultuur in plaats van een leescultuur", zegt hoogleraar Gerard van Wissen van de UvA. "Ze zijn hooguit gewend aan snelle, korte berichten. Langere stukken schrijven is voor hen soms heel gecompliceerd."


Volgend jaar verplichte kost?