Multiculturele spanningen jongeren 'onderschat'

BinnenlandsVolgens Dick Corporaal, voorzitter van de 'Interventieteams Interetnische spanningen', worden de problemen die verschillende jongerengroepen met elkaar hebben, ''volstrekt onderschat''. Als er niet snel iets wordt gedaan aan de multiculturele spanningen tussen jongeren, dreigt in Nederland een 'onbeheersbare situatie' zoals anderhalf jaar geleden in Frankrijk, zo vreest Corporaal.

De interventieteams werden opgericht na de moord op Theo van Gogh door voormalig minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk. Het eindverslag van de interventieteams wordt vandaag gepresenteerd aan Verdonk, die nu over Jeugdzaken gaat.

Volgens dat verslag is de huidige aanpak door gemeenten ''veel te simplistisch'' en het effect ervan ''nihil''. Zo zouden de gemeenten geen helder beeld hebben van de complexe problematiek die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Gemeenten spreken over dé Lonsdale-jongeren of dé Antillianen, terwijl binnen deze groepen grote verschillen bestaan.

De etnische spanningen vormen een bedreiging voor de openbare orde. De problemen spelen niet alleen in de stad, maar ook op het platteland. Gemeenten hebben ''totaal geen idee wat er speelt''. De interventieteams pleiten voor meer steun van Den Haag, extra teams en oprichting van een landelijke taskforce voor jeugdbeleid.

In Nederland stijgt het aandeel van niet-westerse allochtonen onder jongeren steeds verder. Amsterdam heeft de meeste allochtone jongeren, ongeveer 55%. Ook in Rotterdam is meer dan de helft van de jongeren allochtoon.


Met dank aan FOKwa voor de submit.