Noordzee wordt nieuwe Rivièra door opwarming aarde

Icoon WeerDe Noordzeekust is dé toeristentrekpleister van de toekomst. Het klimaat is hier een stuk comfortabeler geworden door de opwarming van de aarde. Daardoor zullen Noord-Europeanen vaker voor een vakantie in eigen land kiezen. Onderzoek door de Europese Commissie wijst uit dat er sinds de opwarming minder doden door de kou zijn en dat de landbouwgewassen in hoger gelegen gebieden veel beter groeien.

Voor Zuid-Europa is het effect echter dramatisch. Men verwacht over tien jaar elfduizend extra doden door de hitte per jaar. In de volgende decennia stijgt het aantal hittedoden met tienduizenden, tot wel 87 duizend per jaar in 2071. Verder voorspelt het rapport dat het zeewaterpeil zal stijgen met circa een vijfde tot één meter. In 2020 zal dat tussen de 4,4 en 5,9 miljard euro aan schade en aanpassingsmaatregelen kosten.

De Europese Commissie concludeert dat de opwarming tussen de 2,2 en 3,0 graden celcius zal liggen. Brussel stelt het als één van haar prioriteiten om het effect niet boven de 2,0 graden te laten uitkomen.

Het is frappant dat juist de landen die de opwarming het hardst bestrijden, de minste last hebben van de klimaatverandering. Nederland en onder meer de Scandinavische landen houden zich keurig aan het Kyoto-verdrag. Spanje en Italië doen echter vrij weinig tegen gassen die ervoor zorgen dat de aarde opwarmt.

Het rapport adviseert de EU-landen daarom om harder te strijden tegen de klimaatverandering. Het stelt vast dat het slechts 0,19 procent van de Europese economie beslaat om de uitstoot van de schadelijke gassen met 25 procent te verminderen.