Cokesporen op veel Spaanse bankbiljetten

Icoon Economie Op heel veel Spaanse bankbiljetten zijn sporen van cocaïne te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Madrileense krant El Mundo, die het resultaat zondag publiceerde.

De onderzoekers verzamelden honderd bankbiljetten in sportscholen, supermarkten en apotheken in steden in het hele land. Op 94 daarvan troffen zij cokesporen aan.

Spanje is wegens zijn historische banden met de cocaïneproducerende landen binnen de Europese Unie het belangrijkste doorvoerland voor de drug. De consumptie van cocaïne is er ook hoger dan in de meeste andere EU-lidstaten: van de Spanjaarden tussen de vijftien en 64 jaar gebruikt volgens de krant 1,6 procent regelmatig cocaïne. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 1999.

Spanjaarden die cocaïne gebruiken doen dat meestal door het op te snuiven door een opgerold biljet van tien of twintig euro. De krant vermeldde niet of de cokesporen op de biljetten allemaal zijn ontstaan door snuiven via die briefjes of door contact met andere biljetten.