Discriminatie bij verstrekken hypotheken

Icoon EconomieSommige financiŰle instellingen die hypotheken verstrekken, discrimineren op basis van postcodes. Vooral allochtonen die wonen in wijken met goedkopere huizen, worden hiervan de dupe.

Ook krijgen mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning onterecht niet of nauwelijks een hypotheek, waardoor zij zijn overgeleverd aan hoge huurprijzen of lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dat concludeerde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vrijdag op basis van eigen onderzoek. Volgens de commissie heeft de financiŰle sector inmiddels toegezegd het beleid aan te passen. Per 1 januari 2007 is er ook een aangepaste Gedragscode Hypothecaire Financieringen met een discriminatieverbod.

De CGB heeft na klachten van allochtonen negen hypotheekverstrekkers gehoord: ABN Amro, Argenta Spaarbank, Direktbank, Fortis Bank, Fortis Hypotheek Bank, ING Bank, Postbank, Rabobank Nederland en de SNS Bank. Vier van hen hanteerden een drempel voor goedkopere woningen in bepaalde wijken van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Een drempel hanteren is volgens de commissie geen algemeen beleid gebleken in de sector, maar het kan wel ernstige gevolgen hebben. Het kan leiden tot een ,,neerwaartse spiraal'', die kan uitmonden in onverkoopbaarheid van goedkopere woningen in gebieden waar veel allochtonen wonen.

Het discrimineren van mensen met een tijdelijke verblijfsstatus is volgens de CGB wel algemene praktijk gebleken. Volgens de commissie mogen de hypotheekverstrekkers best onderscheid maken tussen mensen om het financiŰle risico voor beide partijen te beperken. Maar de gehanteerde criteria waren ,,onnodig grofmazig'', en er zijn andere manieren om per geval te selecteren, waarvan niet grote groepen de dupe zijn.