Ede krijgt eindelijk nieuwe moskee

BinnenlandsEr zijn geen belemmeringen meer voor de voorgenomen bouw van een moskee aan de Peppelensteeg in Ede. Na jarenlang juridisch geharrewar heeft de Raad van State besloten dat de laatste bezwaren van Initiatiefvereniging Peppelensteeg geen grond hebben.

Omwonenden van het beoogde bouwterrein verzetten zich al jaren tegen de komst van de moskee. Zij vrezen parkeerproblemen in hun wijk en geluidsoverlast. Ook menen zij dat het vrij hoge bouwwerk voor horizonvervuiling zorgt en dat daardoor de waarde van hun huizen daalt. De omwonenden wilden op het terrein liever een tennishal laten bouwen.

Bijzondere bouwwerken
Volgens Initiatiefvereniging Peppelensteeg is de bouw van een moskee onmogelijk omdat op het terrein een recreatieve bestemming rust. Maar de Raad van State is het met de gemeente eens dat de oorspronkelijke bestemming ruimte biedt voor bijzondere bouwwerken, ook als die geen recreatief doel hebben. De bestuursrechter wijst op een middelbare school en een overstortbassin, die ook al in hetzelfde gebied zijn gerealiseerd.

De moskee zal moslims uit de wijde omgeving van Ede herbergen. Toch vindt de Raad van State de parkeerdruk geen doorslaggevend argument. Een onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende parkeerruimte in de omgeving is. Bovendien zou voor de gewenste tennishal eveneens een parkeerterrein aangelegd moeten worden, aldus het hoogste bestuursorgaan.

Dat de hoogte van de moskee onevenredig afbreuk zou doen aan het woongenot in de wijk en dat er geluidsoverlast zou ontstaan, laat de Raad van State buiten beschouwing omdat de bezwaarmakers daar veel te laat mee zijn gekomen.


Bouwplan Al Mouahidin-moskee