Bedrijfsleven Aruba vraagt koningin in te grijpen

Icoon BinnenlandsVertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Aruba hebben koningin Beatrix in een brief gevraagd in te grijpen op het eiland vanwege ondeugdelijk bestuur van de huidige regering.

Ze zijn van mening dat de regering van premier Nel Oduber ernstig tekort schiet op het gebied van de openbare financiŽn. De brief is al verstuurd op 8 december, maar is nu pas via het dagblad Amigoe naar buiten gekomen.

Organisaties als de Arubaanse Kamer van Koophandel, de Aruba Hotel& Tourism Association, Aruba Trade and Industry Association en de Aruba Financial Center Association willen dat Nederland ingrijpt in wat ze een "wanbeleid" noemen.

In de brief roepen de organisaties de vorstin op iets te doen aan "langdurige misstanden". Als belangrijkste bewijs noemen ze hierbij dat sinds 1996 geen goedgekeurde jaarrekening meer is afgegeven.

Aruba heeft de laatste jaren te kampen met een grote staatsschuld, die inmiddels is opgelopen tot bijna 2 miljard Arubaanse gulden (ongeveer 800 miljoen euro). De regering heeft mede hierom voorgesteld per 1 januari 2007 een belasting op bedrijfsvoering (bbo) in te voeren.

Hiertegen is veel maatschappelijk protest. Eerder deze week werd door diverse vakbonden opgeroepen tot een algemene staking.